banner

The News

Xem xét không thanh kiểm tra thuế định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Email In PDF.

Ngày 25/03/2020

Nhằm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19, Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản số 1086/TCT-VP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong ngành và toàn thể cán bộ, người lao động cơ quan thuế các cấp thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan chức năng có liên quan.

Ngoài ra, chủ động phối hợp với các bộ, sở, ban, ngành và các cấp chính quyền sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch. Tập trung phân tích, đánh giá những nội dung, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết đáp ứng được mọi tình huống có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến công tác quản lý thu, chi NSNN. Không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, tiếp tục triển khai các giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để rơi vào thế bị động. Hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, khuyến khích DN, tổ chức, cá nhân kinh doanh tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Tổng cục Thuế giao các vụ/đơn vị chức năng đánh giá tác động và báo cáo Bộ Tài chính phương án, kịch bản chi tiết điều hành thu, chi NSNN; tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, chủ động tham gia, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về chính sách tín dụng phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; nghị định trong việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất; trình Chính phủ về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; rà soát các giải pháp về thuế, phí, lệ phí, hoặc đề xuất phương án giảm thuế, phí, lệ phí mà trước hết là gói hỗ trợ khoảng 30 ngàn tỷ đồng góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế TNDN, hỗ trợ DN nhỏ và vừa; nghị quyết điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN, góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người dân.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế yêu cầu xem xét không tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các DN không có dấu hiệu vi phạm, các DN chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh để tạo điều kiện cho DN tập trung giải quyết khó khăn. Đồng thời, không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao và được lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt.

Yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4  tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, DN. Đẩy nhanh việc thực hiện và cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như hoàn thuế, gia hạn nộp thuế…; giải quyết ngay khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; tuyệt đối không gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách kiểm soát dịch bệnh để gây khó khăn cho DN, cá nhân kinh doanh. Cùng với đó, đẩy nhanh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, DN biết và giám sát.

Đối với các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Thuế yêu cầu công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế và các hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền, đặc biệt trong việc khai báo trung thực, chính xác về thời gian tiếp xúc với các trường hợp đi trên các chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam.

Các cục thuế trong phạm vi, chức năng quản lý chủ động thực hiện tất cả các biện pháp nhằm phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm, đầy đủ các yêu cầu, nhất là quy định về cách ly, theo dõi, tình trạng sức khoẻ. Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn khoanh vùng, cách ly, điều trị kiểm soát chặt chẽ với các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh dương tính Covid-19, góp phần hạn chế lây lan trong cộng đồng và cơ quan nơi làm việc. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, nguồn lực, trang thiết bị để ứng phó trong tình huống dịch bệnh bùng phát ở quy mô lớn hơn. Đặc biệt, Đảng bộ các cục thuế nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tổng cục Thuế nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch, các đơn vị luôn tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ, bình tĩnh ứng phó trong mọi tình huống, nghiêm cấm mọi hành vi đưa thông tin thất thiệt lên các phương tiện thông tin đại chúng, gây hoang mang về tình hình dịch bệnh.


Minh Huệ
TCT

 

Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thuế GTGT không phân biệt ngành nghề kinh doanh

Email In PDF.

Ngày 20/03/2020

Bộ Tài chính và Bộ Công thương đang khẩn trương phối hợp xây dựng dựng quy định nhằm hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về nhiệm vụ cấp bách tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thuế GTGT mà không phân biệt ngành nghề kinh doanh.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho gia hạn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mà không phân biệt ngành nghề kinh doanh.

Đối với gia hạn thuế GTGT, thời gian gia hạn là 5 tháng, bao gồm các khoản tiền thuế GTGT, tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất phát sinh phải nộp của các tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6/2020 với trường hợp kê khai theo tháng hoặc của quý I và quý II/2020 với trường hợp nộp theo quý. Theo tính toán, tổng số tiền gia hạn đợt này là 30.100 tỷ đồng.

Riêng đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho gia hạn thuế GTGT mà không phân biệt ngành nghề kinh doanh. Theo số liệu của ngành Thuế, 93% số doanh nghiệp đang kê khai và nộp thuế cả nước có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Như vậy sẽ có hơn 93% doanh nghiệp cả nước được chậm nộp thuế GTGT.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị việc gia hạn thuế và tiền thuê đất nói trên chỉ áp dụng với số tiền phát sinh trong thời gian bị ảnh hưởng bởi Covid-19 chứ không gia hạn số nợ trước đó của doanh nghiệp.

Về thủ tục để được gia hạn thời hạn nộp thuế, doanh nghiệp chỉ cần gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo mẫu ban hành kèm nghị định mới cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp chậm nhất là ngày 31/5.


                                                                                                                 Theo D.Bùi (T/h), Tapchitaichinh

 

Thiết kế website, Thiết kế website bán hàng trực tuyến bởi Creativevietnam