banner

Một nội dung đáng chú ý tại Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC

Email In PDF.

* Thay đổi thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế điện tử

Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là nếu các thông tin về: loại thuế, mẫu hồ sơ khai thuế, kỳ tính thuế, kỳ khai thuế, ngày bắt đầu, ngày kết thúc phải nộp hồ sơ khai thuế trên Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế không đúng hoặc có thay đổi thì:
- Người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và điều chỉnh thông tin.
- Cơ quan thuế thực hiện cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế.
Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông tin xác nhận cho người nộp thuế qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày điều chỉnh thông tin (hiện hành quy định 5 ngày làm việc).
Thông tư 66/2019/TT-BTC có hiệu lực ngày 5-11-2019.

Fiordaliso, estratto aumenta la libido, aumenta la capacità sessuale degli uomini. Gli asparagi disintossicano il corpo dall'ammoniaca in eccesso, una delle possibili cause del aquisto cialis disinteresse sessuale La partner di chi soffre di eiaculazione ritardata o impossibile finisce spesso con acquistare kamagra il provare un senso profondo di sconforto e con l’attribuirsi la colpa e la responsabilità del propecia on line fallimento, adducendo al suo scarso o diminuito potere seduttivo e “bravura” sessuale, la mancanza di kamagra generico stimolo sufficiente a far godere il partner.

 

Thiết kế website, Thiết kế website bán hàng trực tuyến bởi Creativevietnam