banner

Tin tức - Sự kiện

Xem xét không thanh kiểm tra thuế định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Ngày 25/03/2020

Nhằm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19, Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản số 1086/TCT-VP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong ngành và toàn thể cán bộ, người lao động cơ quan thuế các cấp thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan chức năng có liên quan.

Ngoài ra, chủ động phối hợp với các bộ, sở, ban, ngành và các cấp chính quyền sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch. Tập trung phân tích, đánh giá những nội dung, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết đáp ứng được mọi tình huống có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến công tác quản lý thu, chi NSNN. Không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, tiếp tục triển khai các giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để rơi vào thế bị động. Hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, khuyến khích DN, tổ chức, cá nhân kinh doanh tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Tổng cục Thuế giao các vụ/đơn vị chức năng đánh giá tác động và báo cáo Bộ Tài chính phương án, kịch bản chi tiết điều hành thu, chi NSNN; tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, chủ động tham gia, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về chính sách tín dụng phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; nghị định trong việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất; trình Chính phủ về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; rà soát các giải pháp về thuế, phí, lệ phí, hoặc đề xuất phương án giảm thuế, phí, lệ phí mà trước hết là gói hỗ trợ khoảng 30 ngàn tỷ đồng góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế TNDN, hỗ trợ DN nhỏ và vừa; nghị quyết điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN, góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người dân.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế yêu cầu xem xét không tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các DN không có dấu hiệu vi phạm, các DN chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh để tạo điều kiện cho DN tập trung giải quyết khó khăn. Đồng thời, không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao và được lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt.

Yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4  tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, DN. Đẩy nhanh việc thực hiện và cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như hoàn thuế, gia hạn nộp thuế…; giải quyết ngay khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; tuyệt đối không gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách kiểm soát dịch bệnh để gây khó khăn cho DN, cá nhân kinh doanh. Cùng với đó, đẩy nhanh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, DN biết và giám sát.

Đối với các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Thuế yêu cầu công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế và các hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền, đặc biệt trong việc khai báo trung thực, chính xác về thời gian tiếp xúc với các trường hợp đi trên các chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam.

Các cục thuế trong phạm vi, chức năng quản lý chủ động thực hiện tất cả các biện pháp nhằm phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm, đầy đủ các yêu cầu, nhất là quy định về cách ly, theo dõi, tình trạng sức khoẻ. Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn khoanh vùng, cách ly, điều trị kiểm soát chặt chẽ với các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh dương tính Covid-19, góp phần hạn chế lây lan trong cộng đồng và cơ quan nơi làm việc. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, nguồn lực, trang thiết bị để ứng phó trong tình huống dịch bệnh bùng phát ở quy mô lớn hơn. Đặc biệt, Đảng bộ các cục thuế nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tổng cục Thuế nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch, các đơn vị luôn tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ, bình tĩnh ứng phó trong mọi tình huống, nghiêm cấm mọi hành vi đưa thông tin thất thiệt lên các phương tiện thông tin đại chúng, gây hoang mang về tình hình dịch bệnh.


Minh Huệ
TCT

 

Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thuế GTGT không phân biệt ngành nghề kinh doanh

Ngày 20/03/2020

Bộ Tài chính và Bộ Công thương đang khẩn trương phối hợp xây dựng dựng quy định nhằm hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về nhiệm vụ cấp bách tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thuế GTGT mà không phân biệt ngành nghề kinh doanh.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho gia hạn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mà không phân biệt ngành nghề kinh doanh.

Đối với gia hạn thuế GTGT, thời gian gia hạn là 5 tháng, bao gồm các khoản tiền thuế GTGT, tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất phát sinh phải nộp của các tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6/2020 với trường hợp kê khai theo tháng hoặc của quý I và quý II/2020 với trường hợp nộp theo quý. Theo tính toán, tổng số tiền gia hạn đợt này là 30.100 tỷ đồng.

Riêng đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho gia hạn thuế GTGT mà không phân biệt ngành nghề kinh doanh. Theo số liệu của ngành Thuế, 93% số doanh nghiệp đang kê khai và nộp thuế cả nước có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Như vậy sẽ có hơn 93% doanh nghiệp cả nước được chậm nộp thuế GTGT.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị việc gia hạn thuế và tiền thuê đất nói trên chỉ áp dụng với số tiền phát sinh trong thời gian bị ảnh hưởng bởi Covid-19 chứ không gia hạn số nợ trước đó của doanh nghiệp.

Về thủ tục để được gia hạn thời hạn nộp thuế, doanh nghiệp chỉ cần gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo mẫu ban hành kèm nghị định mới cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp chậm nhất là ngày 31/5.


                                                                                                                 Theo D.Bùi (T/h), Tapchitaichinh

 

Một nội dung đáng chú ý tại Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC

* Thay đổi thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế điện tử

Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là nếu các thông tin về: loại thuế, mẫu hồ sơ khai thuế, kỳ tính thuế, kỳ khai thuế, ngày bắt đầu, ngày kết thúc phải nộp hồ sơ khai thuế trên Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế không đúng hoặc có thay đổi thì:
- Người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và điều chỉnh thông tin.
- Cơ quan thuế thực hiện cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế.
Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông tin xác nhận cho người nộp thuế qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày điều chỉnh thông tin (hiện hành quy định 5 ngày làm việc).
Thông tư 66/2019/TT-BTC có hiệu lực ngày 5-11-2019.

Fiordaliso, estratto aumenta la libido, aumenta la capacità sessuale degli uomini. Gli asparagi disintossicano il corpo dall'ammoniaca in eccesso, una delle possibili cause del aquisto cialis disinteresse sessuale La partner di chi soffre di eiaculazione ritardata o impossibile finisce spesso con acquistare kamagra il provare un senso profondo di sconforto e con l’attribuirsi la colpa e la responsabilità del propecia on line fallimento, adducendo al suo scarso o diminuito potere seduttivo e “bravura” sessuale, la mancanza di kamagra generico stimolo sufficiente a far godere il partner.

 

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về hóa đơn điện tử

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) cho rằng, Thông tư 68/2019/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành đã đáp ứng sự mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp (DN), giúp giải quyết nhiều vướng mắc trong việc thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT).

* PV: Thưa bà, Thông tư 68/2019/TT-BTC (TT 68) hướng dẫn chi tiết Nghị định 119/2018/NĐ-CP (NĐ 119) của Chính phủ quy định về HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã được Bộ Tài chính ban hành, điều này có ý nghĩa như thế nào với cộng đồng DN?

- Bà Nguyễn Thị Cúc: NĐ 119 có hiệu lực từ 1/11/2018, nhưng chưa thể thực hiện được do chưa có thông tư hướng dẫn. Sau khi lấy ý kiến cộng đồng DN, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành TT 68 hướng dẫn chi tiết NĐ 119. Có thể nói, đây là vấn đề mới, phức tạp, liên quan đến cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của cơ quan thuế, cũng như của các DN, vì vậy khi lấy ý kiến cũng có nhiều phản hồi khác nhau.
Trong quá trình soạn thảo, ban soạn thảo cũng đã tiếp thu nhiều ý kiến để phù hợp với  NĐ 119, cũng như điều kiện cụ thể của DN. Do đó, việc ban hành Thông tư có chậm hơn so với các thông tư khác. Tuy nhiên, đến hôm nay thông tư cũng đã được ban hành, chứ không phải chờ đến các văn bản hướng dẫn về HĐĐT, chứng từ điện tử của Luật Quản lý thuế sửa đổi. Điều này sẽ giúp cho DN không phải chờ đợi, nghe ngóng xem khi nào có thể áp dụng HĐĐT.

* PV: Được biết, bà đã tham gia nhiều hội nghị tập huấn về chính sách thuế cho DN, cũng như các cuộc hội thảo góp ý cho dự thảo của thông tư này, những vướng mắc mà DN kiến nghị liên quan đến HĐĐT là gì?

- Bà Nguyễn Thị Cúc: Khi lập HĐĐT thường xảy ra trường hợp  ngày lập hóa đơn khác với ngày người bán ký số, ký điện tử. Tại hội thảo lấy lý kiến do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, không chỉ có DN, mà cả các đơn vị cung cấp dịch vụ về HĐĐT cũng vướng mắc về vấn đề này. Theo hướng dẫn của TT 68,  thời điểm lập HĐĐT được xác định theo thời điểm người bán ký, ký  điện tử. Như vậy, vướng mắc về thời gian xuất HĐĐT đã được xử lý.

Thứ hai, trong nội dung trên HĐĐT có các ký tự về số, đối với các hóa đơn của DN có yếu tố nước ngoài lập;  ví dụ như các dấu chấm, dấu phẩy… thì TT 68 hướng dẫn rất cụ thể, đó là mã ký hiệu ngoại tệ thì phải theo chuẩn mực quốc tế. Quy định này rất rõ ràng, tránh có những cách hiểu khác nhau.

Một điểm nữa trong nội dung HĐĐT, đó là xác định đối tượng áp dụng HĐĐT thông thường và đối tượng áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế. TT 68 đã hướng dẫn rất cụ thể trường hợp có rủi ro về thuế sẽ bắt buộc phải áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế. Mặt khác, thông tư cũng hướng dẫn như thế nào là rủi ro về thuế: Đó là DN có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng, không chứng minh được quyền sở hữu tài sản hợp pháp (nhà máy, kho hàng, hầm mỏ…); DN kinh doanh trong lĩnh vực khai thác tài nguyên; có giao dịch qua ngân hàng có những hành vi đáng ngờ (có dấu hiệu rửa tiền); bỏ địa chỉ kinh doanh… Đây là những tiêu chí rất cụ thể để xác định DN nào thuộc đối tượng rủi ro cao về thuế, từ đó cơ quan thuế thông báo cho DN sẽ phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế ngay từ đầu. Quy định này rất cụ thể, rõ ràng để các DN thực hiện, tránh những vướng mắc sau này.

Ngoài ra, với những HĐĐT không có chữ ký của người mua cũng được thông tư hướng dẫn rất cụ thể, được liệt kê hóa. Ví dụ, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài, hóa đơn điện nước… sẽ không cần chữ ký của người mua; hoặc trong nội dung HĐĐT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt  thực hiện theo từng phần, từng hạng mục công trình bàn giao; hoặc xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ thì không cần phải ghi cụ thể giá trị công trình hoàn thành bàn giao trên hóa đơn.

Một nội dung khác trong thông tư đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đó là trong trường hợp HĐĐT có sai sót như về địa chỉ, mặt hàng… nhưng không sai mã số thuế thì người bán trao đổi với người mua để sửa đổi nội dung ghi trên hóa đơn, đồng thời thông báo cho cơ quan thuế trên hệ thống, không phải lập lại hóa đơn điều chỉnh như quy định trước đây. Trường hợp ghi sai cả mã số thuế, thuế suất thì hai bên cùng trao đổi và thông báo với cơ quan thuế để hủy hóa đơn, lập lại hóa đơn mới… Có thể nói, việc xử lý hóa đơn có sai sót đối với HĐĐT được hướng dẫn cụ thể hơn trước đây rất nhiều, điều này vừa cải cách giảm thiểu thủ tục hành chính, nhưng cũng đảm bảo được tính chính xác của hóa đơn.

Phương thức và thời điểm chuyển dữ liệu HĐĐT đối với người nộp thuế cũng được quy định cụ thể tại thông tư theo từng đối tượng rất rõ ràng: Chuyển theo bản tổng hợp cùng thời điểm nộp tờ khai thuế GTGT, chuyển trực tiếp… đây là điều DN vẫn đang chờ hướng dẫn.

* PV: Một nội dung mà cộng đồng DN cũng rất quan tâm, đó là thời điểm nào người nộp thuế phải áp dụng HĐĐT? Theo NĐ 119 thì từ 1/11/2020 tất cả các DN phải chuyển sang áp dụng HĐĐT. Luật Quản lý thuế sửa đổi lại quy định từ 1/7/2022 mới phải áp dụng HĐĐT. Vậy thời gian chuyển tiếp này sẽ thực hiện như thế nào, thưa bà?

- Bà Nguyễn Thị Cúc: Đúng là thời hiệu áp dụng HĐĐT hiện nay cũng là một vấn đề DN rất quan tâm. Theo NĐ 119, thì đến 1/11/2020 các DN phải chuyển sang sử dụng HĐĐT. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi (có hiệu lực từ 1/7/2020), thì điều khoản về HĐĐT, chứng từ điện tử được áp dụng từ ngày 1/7/2022. Cho nên, một số DN đang có ý chờ đợi đến 1/7/2022 mới áp dụng HĐĐT. TT 68 cũng khẳng định lại thời hiệu, thời gian chuyển tiếp, phù hợp với NĐ 119, phù hợp với các nghị quyết của Chính phủ. Ví dụ, đối với người nộp thuế thuộc các địa bàn có hạ tầng công nghệ thông tin tốt (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…) thì đẩy nhanh áp dụng HĐĐT trước 1/11/2020.

TT 68 (có hiệu lực 14/11/2019) cũng nêu rất cụ thể, đó là sau ngày 14/11/2019 các quy định khác hiện hành về hóa đơn theo Nghị định 51, Nghị định 04 vẫn có hiệu lực thi hành. Nhưng đến 1/11/2020 thì tất cả các văn bản quy định về hóa đơn trước đây sẽ không còn hiệu lực, phải thực hiện theo TT 68.

* PV: Xin cảm ơn bà!


Nhật Minh (thực hiện)
TBTC

Что бы оформить кредит на карту мгновенно круглосуточно без отказа, оставьте заявку на сайте кредитора.

Оформить 24/7 займ под 0 процентов в Украине. Новым клиентам помощь онлайн.

Терміновий кредит онлайн на карту срочно і без відказу цілодобово 24/7. Рішення за 5 хвилин.

Взять мгновенные займы на карту без проверок круглосуточно. Безотказные кредиты в интернете.

Оформимо швидко позику на картку без відсотків для нових клієнтів. У найстисліші терміни.

 

Tham gia bảo hiểm xã hội và gửi tiết kiệm hay mua bảo hiểm nhân thọ có sự khác biệt rất lớn

 Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tính toán cho rằng việc tham gia BHXH để hưởng lương hưu mang lại quyền lợi khi về hưu thấp hơn quyền lợi khi họ gửi tiết kiệm hoặc tham gia BH nhân thọ trong 20 năm là hoàn toàn sai lầm bởi lẽ giữa BHXH và gửi tiết kiệm hay mua BH nhân thọ có sự khác biệt rất lớn:

- Sự khác biệt lớn nhất là ở mục đích: BHXH là loại hình bảo hiểm phi lợi nhuận và quỹ BHXH được Nhà nước bảo hộ nghĩa là không bị phá sản, còn các ngân hàng hoạt động nhằm mục đích sinh lời, là nghề kinh doanh có lời nhất và cũng có thể bị phá sản, trong trường hợp phá sản tiền gửi tiết kiệm có thể bị mất trắng.

- Khi gửi tiết kiệm, người tham gia được hưởng một khoản tiền lãi theo kỳ hạn của tiền gửi, sau thời gian khoảng 2 đến 3 chục năm thì giá trị của khoản tiền gốc còn lại rất ít. Đây là điều ngược lại với BHXH khi tiền đóng BHXH được trả lại bằng việc điều chỉnh tăng theo chỉ giá tiêu dùng (CPI) qua từng năm theo quy định của Chính phủ và trở thành căn cứ để tính lương hưu. Trong thời gian tham gia BHXH khi chết thì thời gian đã đóng BHXH đều được ghi nhận để tính hưởng chế độ tử tuất.

- Khi đã hưởng lương hưu thì mức lương hưu được điều chỉnh định kỳ theo chỉ số giá tiêu dùng và mức tăng trưởng kinh tế. Trong thực tế, gần như hàng năm Nhà nước đều điều chỉnh tăng lương hưu. Chỉ tính riêng cho giai đoạn từ năm 2003 đến nay, Chính phủ nhiều lần điều chỉnh lương hưu với mức tăng từ khoảng 7,5 đến 9,3 lần (tùy theo nhóm đối tượng) so với mức lương hưu tại thời điểm năm 2002. Ngoài ra, trong toàn bộ thời gian hưởng lương hưu người lao động được quỹ BHXH trả kinh phí để cấp thẻ BHYT và được hưởng các quyền lợi về khám, chữa bệnh bình đẳng với mọi người khác mà không phụ thuộc vào mức phí tham gia, loại bệnh... Khi người hưởng qua đời, người lo mai táng còn được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm chết, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp hàng tháng hoặc một lần). Đây là ưu điểm vượt trội của BHXH. Đối với gửi tiết kiệm thì số tiền lãi là mức xác định và giá trị của khoản tiền lãi sẽ ngày càng thấp do tác động của yếu tố trượt giá (lạm phát).

Theo BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

propecia achat en ligne quelques indices pour savoir à qui vous avez affaire, dans le noir ! Trois types d’érection en fonction du mode de stimulation ou des circonstances de survenue sont priligy pharmacie différenciés: Le développement d'un nouveau médicament, les tests, l'introduction sur le marché, etc. 2 réacteurs à neutrons rapides achat propecia france pharmacie (réacteurs expérimentaux): La pastèque contient de nombreux éléments intéressants d'un point de vue acheter cialis generique en france nutritionnel, comme la citrulline, qui sert à synthétiser un autre acide aminé capital dans l'organisme, l'arginine.

 
Trang 1 trong tổng số 12 trang

Thiết kế website, Thiết kế website bán hàng trực tuyến bởi Creativevietnam